Elektroninė apsauga

Elektroninė apsauga, tai:

  • patikima Jūsų patalpų ir turto apsauga,
  • greitas ir efektyvus reagavimas bei pagalba įsilaužimo į patalpas ar teritoriją atveju,
  • greitas perspėjimas avarijų ar gaisro atveju, specialiųjų gelbėjimo tarnybų skubus iškvietimas,
  • vagysčių prevencija.

Pulto operatorius, gavęs apsaugos sistemos suveikimo signalą iš saugomo objekto, radijo ryšio pagalba nedelsdamas informuoja arčiausiai esantį greitojo reagavimo ekipažą, suteikdamas jam išsamią informaciją:

  • objekto pavadinimą,
  • adresą,
  • signalo pobūdį,
  • spindulio ir zonos suveikimo vietą.

Atvykęs ekipažas imasi visų būtinų ir įstatymais leidžiamų priemonių kliento gyvybei, sveikatai ir turtui išsaugoti.Jūsų objekte įrengta vietinė apsaugos ir gaisro signalizacija telefonu, Internetu, radijo ar GPRS ryšiu pajungiama į "G4S Lietuva" valdymo centrą.

Informaciją apie būsto apsaugą rasite WWW.SAUGUSNAMAI.LT
^